Algemene voorwaarden autorijschool VVV

1.2 Een leerling jonger dan 18 jaar, heeft toestemming nodig van zijn/haar ouders/verzorgers om rijlessen te nemen.

1.3 De leerling houdt zich aan elke aanwijzing en werkwijzen van de instructeur, om de verkeersveiligheid/kwaliteit te waarborgen. Zo niet dan wordt de samenwerking stop gezet en je ontvangt geen geld terug.

1.4 De leerling mag niet onder invloed zijn van drank en/of drugs. Als instructeur zien we vooraf niet altijd goed of de kandidaat onder invloed is. Maar wanneer dit het geval is voor of tijdens een rijles, dan gaat de geplande les niet door en wordt deze in rekening gebracht. Ook is de kandidaat op dat moment verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen en aanhouding.

1.5 Na het inplannen van je praktijkexamen is het verplicht om minimaal 1 lesuur per week les te volgen. Dit i.v.m het behouden van de examen kwaliteit van het CBR. En de prestaties van de rijschool. Les je niet dan kunnen we je examen annuleren en je ontvangt geen geld terug.

1.6 De leerling kan maximaal 2 uur achter elkaar lessen. Alleen als de agenda van de instructeur dit toelaat.

1.7 Vooraf aan de eerste les dient de helft van de pakket betaald te worden.

1.8 Opzettelijke schade aan de auto of in het verkeer is voor rekening van de kandidaat.

1.9 Kandidaat hoort medische gevallen schriftelijk door te geven bij nalatigheid is kandidaat de verantwoordelijke voor de ongevallen en eventuele op doende situaties.

1.10 Een les kan geannuleerd worden. Dit dient binnen 24 uur voor de geplande les te gebeuren. U hoeft deze les niet te betalen. Korter dan 24 uur? Dan wordt deze les als nog in rekening gebracht.

1.11 Vroegtijdig stoppen met de opleiding? U kunt geen lesgeld (examengeld) terug krijgen. Ook worden de BTW + administratie kosten in rekening gebracht.

1.12 Een gereserveerd examen wordt niet terug betaald door het CBR en de rijschool

1.13 Indien de leerling zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is op een gepland examen, dan zal het volledige examengeld worden berekend.

1.14 De opgebouwde extra lessen dient een week voor je af rij datum overgemaakt te worden. Zo niet dan gaat de geplande examen niet door. En worden de gemaakte kosten alsnog in rekening gebracht.

1.15 Losse lessen worden bij aanvang van de les contant betaald. Na je pakket zijn de losse lessen €60,- per uur. De tarieven kunnen elke jaar iets omhoog gaan.

1.16 Kandidaat gaat akkoord met het verlenen van zijn/haar persoonlijk gegevens voor de administratie en het mogen aanvragen van examens.

1.17. Niet tijdig betaald? Dan worden de lessen uitgesteld.