Wij zijn bereikbaar op: 06-17126583

Slagingspercentage van gemiddeld 75% !

 autorijschoolvvv@gmail.com

Algemene voorwaarden:
- In de auto wordt niet gerookt.

- Een leerling jonger dan 18 jaar, heeft toestemming nodig van zijn/haar ouders/verzorgers om rijlessen te nemen.

- De leerling houdt zich aan elke aanwijzing van de instructeur, om de verkeersveiligheid te waarborgen.

- De leerling mag niet onder invloed zijn van drank en/of drugs. Wanneer dit het geval is, gaat de geplande les niet door en wordt deze in rekening gebracht.

- De leerling is op tijd aanwezig op de afgesproken plaats. De plaats van ophalen kan 1 uur voor de les gewijzigd worden.

- De leerling kan maximaal 2 uur achter elkaar lessen.

- Vooraf aan de eerste les dient de helft van de pakket betaald te worden.

- Losse lessen worden bij aanvang van de les contant betaald.

- Niet tijdig betaald? Dan worden de lessen uitgesteld.

- Een les kan geannuleerd worden. Dit dient binnen 24 uur voor de geplande les te gebeuren.

- U hoeft deze les niet te betalen. Korter dan 24 uur ? Dan wordt deze les als nog in rekening gebracht.

- Vroegtijdig stoppen met de opleiding? U ontvangt geen geld terug.

- Een gereserveerd examen wordt niet terug betaald door het CBR.

- Indien de leerling zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is op een gepland examen, dan zal het volledige examengeld worden berekend.